Warning: A non-numeric value encountered in /home2/itdcovnm/public_html/itd.mk/wp-content/themes/Divi/functions.php on line 5806

Departamenti i burimeve njerëzore

Departamenti i  Burimeve  Njerëzore luan  një rol të rëndësishëm në funksionimin dhe veprimtarinë e përgjithshme të Kompanisë.

Shtyllat kryesore mbi të cilat bazohen aktivitetet tona janë si më poshtë vijon:

  • Angazhimi i punonjësve me ambicie dhe kualifikime adekuate, me implementimin e programeve efikase.
  • Trajnimet e vazhdueshme të punonjësve për përmirësimin e karakteristikave, profesionalizmit dhe shkalës së përparimit ose avancimit në karrierë, në kuadër të strukturës së Kompanisë.
  • Vlerësimet e rregullta dhe dokumentimi i punës së çdo punonjësi, në aspektin e motivimit dhe përmirësimit të karakteristikave të vendeve të punës.
  • Motivimi i punonjësve për inkurajimin e aftësive profesionale dhe përmirësimin e efikasitetit të punës.