Warning: A non-numeric value encountered in /home2/itdcovnm/public_html/itd.mk/wp-content/themes/Divi/functions.php on line 5806

ПЕРСОНАЛ

Дознајте повеќе

Дознајте повеќе

Вработените се добро обучени за соодветна комуникација со клиентите. Фокусот на нашата компанија е ставен на обучен персонал што во секој момент е од помош и кој е учтив и поседува темелни знаења за областа што ја покрива. Нивната ориентација за задоволување на потребите на клиентите се врши преку:

 • Уреден изглед
 • Професионално однесување и потврда
 • Желба за задоволување и за надминување на очекувањата на клиентите
 • Желба за засилување на перцепциите за имињата на сите глобални брендови со кои се занимава компанијата
 • Добро обучен за потврда на гаранцијата на производите

h

СЕРТИФИКАТИ

Дознајте повеќе

Дознајте повеќе

Ние сме овластен давател на услуги за поголемиот дел од производите / брендовите што ги нудиме. Наша цел е да покриеме 100% од гаранцијата. Нашиот технички персонал има пристап до неопходните алати, технички библиотеки и до сите бази на податоци на испорачатели заради размена на технички знаења и информации што се потребни за ефикасно извршување на неговите задачи. Сите податоци поврзани со сертификации или обуки се поднесуваат до Одделот за човечки ресурси за секој поединечен вработен.

Компанијата внимава да ги реализира сите неопходни обуки за максимизирање на перформансите и за поддршка насочена кон нашите купувачи.

 • Онлајн / интернет обука
 • Лице в лице обука за инструктори
 • Лице в лице / директна обука за инженери во просториите на испорачателот.
 • ЦД/ДВД/ обука базирана на документи, итн.

Наспроти обуката на персоналот, Одделот за управување со квалитет врши ревизија заради мерење на перформансите на техничкиот кадар.

Врз основа на информациите што се добиваат од програмата за сервис, како и од периодичните ревизии, Компанијата ги мери перформансите на кадарот, целните клучни индикатори на успешност, договорот за нивото на услугите, тимот за технички услуги, случаите на повторно поправање, поправањето на софтвер, деловите што се користат за случаите на поправање, случаите што не се завршени, ескалацијата итн.

КАТАЛОГ НА УСЛУГИ

Дознајте повеќе

УСЛУГИ

Дознајте повеќе

Дознајте повеќе

1) Во гарантниот период

1. Постпродажен сервис каде купувачот го носи производот на поправка

2. Постпродажен сервис во домот на купувачот

Ние вистински се грижиме нашите купувачи да бидат информирани за условите на гаранцијата за секој производ во моментот на купување. (Услови на гаранција)

2) Надвор од гаранција

По истекување на гаранцијата, нудиме разновидни опции, како во домот на купувачот така и на локацијата на сервисот. Сервисот на ИТД Дистрибуција д.о.о. Македонија им нуди на своите купувачи можност за поправање на производите и надвор од гаранција, како во однос на хардвер, така и на софтвер. Ние нудиме гаранција за поправката направена на местото на сервисирање на ИТД Дистрибуција д.о.о. Македонија.

Понудените услуги вклучуваат:

 • Одржување, конфигурација, зачувување резервни копии/поддршка
 • Хардвер: Одржување, чистење, поправање и надградување
 • Софтвер: инсталирање/деинсталирање, зачувување резервни копии/поддршка, поправање, надградување итн.
 • Лаптоп, персонален компјутер, работна станица: инсталирање, поправање и конфигурација
 • Враќање на податоци и клонирање.
 • Поправање на таблет-компјутери
 • Смартфон
 • Конфигурација и одржување на различни системи

ИТД Дистрибуција д.о.о. Македонија е овластен сервис на Dell, IBM, Lenovo, GOCLEVER, но врши сервис и на сите производи од други брендови како што се Apacer, ASRock, HP, Genius, Verbatim, Gygabyte, Winstar, Cooler master, Futjutu, Spire, Inform, Intracom, A-data, TP-link…

Нашиот тим за техничка поддршка е подготвен да Ви помогне со сите технички прашања во однос на Вашиот производ за кој сме издале гарантен лист.

N

КВАЛИТЕТ И БЕЗБЕДНОСТ

Дознајте повеќе

 • КвалитетИТД Дистрибуција д.о.о. Македонија е сертифицирана компанија што работи во согласност со стандардот за квалитет ISO 9001:2008, 2015
 • БезбедностИТД Дистрибуција д.о.о. Македонија внимава строго да се придржува до следново:
 • Безбедност за животото на човекот на работното место
 • Безбедност на работната средина
 • Безбедност и надзор над просториите преку затворен систем за надзорКомпанијата ги информира и обучува своите вработени за техничките мерки за безбедност на работното место. Техничките мерки за безбедност на работното место се поставени во сите простории и на тој начин им се видливи на вработените.
 • Стандарди за здравје и безбедност на работното место
 • Технички безбедносни правила на работното место
 • Технички правила за електрична безбедност
 • Прва помош
 • Управување со несреќи на работното место
 • Упатства за противпожарна заштита
 • План за дејствување во случај на опасност

ОПШТЕСТВЕНА ОДГОВОРНОСТ

Дознајте повеќе

Следејќи ги главните директиви за заштита на животната средина што ги покрива ИТД Дистрибуција д.о.о. Македонија, Компанијата утврди правила за добро функционирање на секојдневните задачи Тие се во согласност со законските барања и со политиките за зачувување на животната средина, еколошките стандарди, како и стандардите за рециклирање / фрлање отпад според законските и моралните барања. Сите вработени имаат одговорност да се запознаени со овие стандарди, како и со нивната секојдневна примена.

Нашиот тим за техничка поддршка е подготвен да Ви помогне со сите технички прашања во однос на Вашиот производ за кој сме издале гарантен лист.

Aдреса: Ул. 1552 бр.22 Визбегово,1012 Скопје, Македонија, П.фах 26

Tel: +389 2 2 602 650

E-mail: servis@itd.mk

}

ЈАВЕН СЕРВИС ВРЕМЕ

Од понеделник до петок 09:00 – 17:00 часот