Departamenti i burimeve njerëzore

Departamenti i  Burimeve  Njerëzore luan  një rol të rëndësishëm në funksionimin dhe veprimtarinë e përgjithshme të Kompanisë.

Shtyllat kryesore mbi të cilat bazohen aktivitetet tona janë si më poshtë vijon:

  • Angazhimi i punonjësve me ambicie dhe kualifikime adekuate, me implementimin e programeve efikase.
  • Trajnimet e vazhdueshme të punonjësve për përmirësimin e karakteristikave, profesionalizmit dhe shkalës së përparimit ose avancimit në karrierë, në kuadër të strukturës së Kompanisë.
  • Vlerësimet e rregullta dhe dokumentimi i punës së çdo punonjësi, në aspektin e motivimit dhe përmirësimit të karakteristikave të vendeve të punës.
  • Motivimi i punonjësve për inkurajimin e aftësive profesionale dhe përmirësimin e efikasitetit të punës.
Liverpool Fc Womens Clothing Brazil Football Kit 2018 Everton Shorts And Socks Manchester City Third Kit Kids Barcelona Football Shirt Real Madrid T Shirt Price Cheap Chelsea White Uniform Man Utd Jacket Liverpool Football Socks Mens Childs England Football Kit 2018 Nike Portugal Sweatshirt Cheap Euro 2018 Football Shirts Cheap football shirts Man Utd Shirt Man Utd Replica Kit